BookLibrary
Sáng tạo nội dung bán bất cứ thứ gì cho bất kỳ ai : Hơn 100 bí quyết ứng dụng tâm lý học từ các công ty quảng cáo hàng đầu
Title:      Sáng tạo nội dung bán bất cứ thứ gì cho bất kỳ ai : Hơn 100 bí quyết ứng dụng tâm lý học từ các công ty quảng cáo hàng đầu
Categories:      FSE-HOALAC
BookID:      TK/XHHL003992-3993
Authors:      Drew Eric Whitman; Nguyễn Hữu Nam dịch
ISBN-10(13):      9786048885410
Publisher:      Dân trí; Rio Book
Publication date:      2019
Number of pages:      306
Language:      English
Rating:      0 
Picture:      cover