BookLibrary
Nhập môn ngành Quảng cáo : T.1 . Art Direction : Art Director và hành trình định hướng hình ảnh trong chiến dịch quảng cáo
Title:      Nhập môn ngành Quảng cáo : T.1 . Art Direction : Art Director và hành trình định hướng hình ảnh trong chiến dịch quảng cáo
Categories:      FSE-HOALAC
BookID:      TK/XHHL004003-04
Authors:      Nick Mahon; Nguyễn Hữu Nam dịch
ISBN-10(13):      8936170870148
Publisher:      Rio Book. Nxb Lao động
Publication date:      2019
Number of pages:      183
Language:      English
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

Cuốn sách sẽ mang đến một cách tiếp cận rõ ràng và chi tiết về công việc Art Direction; nó giống như một quy trình mẫu của việc làm thế nào để truyền tải một thông điệp quảng cáo theo cách thu hút sự chú ý, lôi cuốn về mặt thị giác và nhất quán với các mục tiêu mang tính chiến lược và đầy tính sáng tạo của một thương hiệu. Đồng thời, cuốn sách cũng xem xét vai trò của Art Director và đội ngũ sáng tạo nói chung, từ những khâu tạo ra ý tưởng cho đến những khâu sản xuất cuối cùng

Book owner:      thoint