BookLibrary
Nhập môn ngành Quảng cáo : Copywriter và hành trình viết trong chiến dịch quảng cáo. T. 2, Copywriting
Title:      Nhập môn ngành Quảng cáo : Copywriter và hành trình viết trong chiến dịch quảng cáo. T. 2, Copywriting
Categories:      FSE-HOALAC
BookID:      TK/XHHL004007-08
Authors:      Robert Bowdery; Hoàng Đức Long dịch
ISBN-10(13):      8936170870155
Publisher:      Rio Book. Nxb Lao động
Publication date:      2019
Number of pages:      177
Language:      English
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

Cuốn sách này sẽ đào sâu vào hoạt động copywriting và vai trò của các copywriter trong quá trình sản xuất quảng cáo. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tư duy bằng cả hình ảnh lẫn ngôn từ, xem xét mối quan hệ then chốt giữa từ ngữ và hình ảnh xuất hiện trong các concept quảng cáo

Book owner:      thoint