BookLibrary
Giáo trình luật sở hữu trí tuệ : Tái bản có sửa chữa, bổ sung
Title:      Giáo trình luật sở hữu trí tuệ : Tái bản có sửa chữa, bổ sung
Categories:      FSE-HOALAC
BookID:      TK/XHHL003978
Authors:      Trường Đại học Luật Thành Phố Hồ Chí Minh; cb: Nguyễn Hồ Bích Hằng, Nguyễn Xuân Quang
ISBN-10(13):      9786048968779
Publisher:      Hồng Đức, Hội Luật Gia Việt Nam
Publication date:      2019
Number of pages:      581
Language:      English
Rating:      4.5 
Picture:      cover